<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> CEIP JOAN VENY I CLAR

 

MENÚ FEBRER

 

 

CONCERT DE NADAL

 

 

Els CEIP Joan Veny i Clar/ Nou de Campos s’adhereixen a la campanya MOBILITZA'T PER LA SELVA . Una campanya de reciclatge de mòbils per a protegir els ecosistemes africans.

Per això sol·licitam la col·laboració de les famílies: portau els vostres mòbils en desús a l’aula dels-de les vostres fills-es (amb bateria però sense carregador ni targeta) fins el 31 de març. Això permetrà recaptar fons per als programes d’educació, conservació i desenvolupament al Congo i reutilitzar, reduir i reciclar els teminals en desús. A més per cada 30 mòbils recollits s’opta a l’apadrinament d’un ximpanzé.

Més informació a:

http://www.movilizateporlaselva.org/ca/com.html

 

Gràcies per col·laborar

 

 

 

 

 

 

 

DIA A DIA A L'AULA

 

BLOGS D'AULA

Recursos 1r cicle

Recursos 2n cicle

Recursos 3r cicle

aprenem jugant amb l'ordinador

LA MOTXILLA
 
 

Free counter and web stats  .